Ekipo sestavljata 2 igralca. Igra se po pravilih, ki so prirejena za Watervolley, sistem tekmovanja pa bo določen glede na število ekip.

Prijavnina na ekipo: 30 evrov

*Prijavnino je potrebno poravnati do 3. 7. 2018. Plačilo na dan dogodka ni možno. Prijavnino lahko poravnate na naš TRR: SI56 6100 0000 6407 682 (DELAVSKA HRANILNICA, d. d., LJUBLJANA).
Namen: Ime EKIPE.  Vse do 3. 7. 2018. Ekipe, ki do datuma ne bodo poravnale prijavnine nimajo možnosti nastopa na turnirju.

Pravila: 

  • S prijavo na KKŠ turnir izjavljam, da smo vsi člani ekipe seznanjeni s pravili igre.
  • Tekmuje se na lastno odgovornost.
  • Udeleženec se s prijavo in plačilom prijavnine zaveže, da bo spoštoval pravila obnašanja na tekmovanjih in upošteval pravila, določena s tem pravilnikom.
  • Udeleženci so dolžni spoštovati druge udeležence in se ravnati po načelih »fair play-a«.
  • Vsak tekmovalec mora imeti veljavno osebno zdravstveno zavarovanje.
  • KKŠ ne odgovarja za materialno škodo, povzročeno med dogodkom.
  • KKŠ lahko uporabi moje fotografije, posnete na dogodku, za potrebe lastne promocije.
  • KKŠ ne odgovarja za izgubljene ali ukradene predmete na dogodku.